Biuro Obsługi Budownictwa BHP i P. poż.
Józef Gorynia   ul. Ks. Płaczka 7   63-830 Pępowo   NIP 696-100-98-15
REGON 411039225   tel./fax. 65 573 64 17   e-mail:budbiuro@wp.pl

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE

KSIĄŻEK OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Książka obiektu budowlanego


Szanowni Państwo,


chciałbym zachęcić do korzystania z naszych usług. Książki obiektów budowlanych już od 1997 r. zakładamy i prowadzimy dla Państwa w sposób profesjonalny.


W interesie własnym właściciela i zarządcy obiektu leży posiadanie wiedzy o faktycznym stanie technicznym obiektu. Nieodłączną częścią dokumentacji jest także obowiązkowa książka obiektu budowlanego, w której znajdują się adnotacje dotyczące przeprowadzanych cyklicznie przeglądów i remontów oraz spis posiadanej dokumentacji technicznej budynku, dokumenty administracyjne, a także opis techniczny obiektu wraz z planem sytuacyjnym na którym są naniesione granice działki oraz oznaczone miejsca przyłączy mediów.


Książka obiektu budowlanego (K.O.B.) jest wymagana przepisami prawa. Kwestie te reguluje obecnie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. nr. 120 poz. 1134 z dnia 10 lipca 2003 r.). Art. 64 ustawy prawo budowlane, określa, że właściciel lub zarządca jest zobowiązany posiadać książkę obiektu budowlanego dla każdego budynku, którego projekt jest objęty wymogiem obowiązkowego sprawdzenia o którym mowa w art. 20 ust. 2 oraz określa obiekty (wyjątki), których obowiązek posiadania książki obiektów budowlanych nie obejmuje, tj.: budynki mieszkalne jednorodzinne, budownictwa zagrodowego i letniskowego, wymienione w art. 29 ust. 1 oraz obiekty mostowe, dla których prowadzenie książek wynika z odrębnych przepisów.


Książka obiektu budowlanego może być sprawdzana przez:

• Inspektorów Państwowego Nadzoru Budowlanego,
• Kontrolerów Państwowej Straży Pożarnej,
• Inspektorów Państwowej Ochrony Środowiska,
• Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy,
• Ubezpieczycieli (przed wypłatą odszkodowania).

Pragnę przypomnieć Państwu, że w momencie kontroli urzędów państwowych właściciel lub zarządca, może w razie braku książki obiektu budowlanego, bądź stwierdzenia nieprawidłowości w jej prowadzeniu zostać ukarany mandatem, zaś w razie zaistnienia zdarzenia losowego powodującego odpowiedzialność ubezpieczyciela, właściciel lub zarządca obiektu mogą spotkać się odmową wypłaty odszkodowania.


Zapraszam do współpracy

Józef Gorynia

Biuro Obsługi Budownictwa
Józef Gorynia
Józef Gorynia z kotłem