Biuro Obsługi Budownictwa BHP i P. poż.
Józef Gorynia   ul. Ks. Płaczka 7   63-830 Pępowo   NIP 696-100-98-15
REGON 411039225   tel./fax. 65 573 64 17   e-mail:budbiuro@wp.pl

SAMODZIELNE FUNKCJE TECHNICZNE

W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH

Prace konserwatorskie


Szanowni Państwo,


chciałbym zachęcić do korzystania z naszych usług. Inspektor nadzoru, kierownik budowy i robót wykonuje w sposób profesjonalny samodzielne funkcje techniczne w obiektach zabytkowych już od 1994 r.


Jako doświadczony inspektor nadzoru i kierownik budowy, chętnie podejmę się dla Państwa pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków.


Korzystam z uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej i inżynieryjno-sanitarnej w zakresie instalacji sanitarnych, cieplnych, gazowych oraz sieci. Posiadam także kwalifikacje z §18 i 20 Rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 (Dz. U. Nr 16, poz. 55) do nadzorowania i kierowania pracami konstrukcyjno-budowlanymi oraz instalacyjno-inżynieryjnymi przy obiektach zabytkowych.


Obowiązek ustanowienia kierownika budowy, robót, lub inspektora nadzoru inwestorskiego, posiadających udokumentowane doświadczenie, lub kwalifikacje do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych przy zabytkach jest nakładany na inwestora przez organy administracji państwowej, zazwyczaj w decyzji o pozwoleniu na budowę, lub w pozwoleniu na wykonanie prac konserwatorskich.


Obecnie sprawy te reguluje § 22, 23 i 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. (Dz. U. nr 165, poz. 987) w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.


Zapraszam do współpracy

Józef Gorynia

Biuro Obsługi Budownictwa
Józef Gorynia
Józef Gorynia z kotłem